повертаємо 60 грн з покупки

Офіційні Правила проведення Акції «Pampers Cashback program» (далі за текстом – «Правила»)

1. Терміни та загальні положення Правил:

1.1.Організатор - ТОВ «ПРОКТЕР ЕНД ГЕМБЛ УКРАЇНА» (надалі – «Організатор»). Місцезнаходження Організатора: вул. Завокзальна, буд. 2, м. Бориспіль, Київська область, 08304, Україна; ЄДРПОУ 19341005 1.2. Технічний Партнер – ТОВ "КОНСУМЕР ІНТЕЛЛІДЖЕНС" (надалі – «Технічний Партнер»). Місцезнаходження: вул.Хорива, буд. 4, оф.10, Київ, 04071, Україна, ЄДРПОУ 43829017 1.3. Акція - Акція під назвою «Pampers Cashback program» (в тексті даних Правил іменується – «Акція»), що проводиться з метою рекламування та збільшення обсягів продажу продукції Організатора, яка виробляється та реалізується під торговельними марками PAMPERS з метою привернення уваги споживачів та стимулювання придбання продукції, що розповсюджується Організатором в рамках його господарської комерційної діяльності. Перелік продукції, що бере участь в Акції, наведений в Доповненні № 1 до цих Правил (далі – «Акційна продукція»). 1.4. Територія проведення Акції - Акція проводиться на території України, окрім тимчасово окупованої території на якій органи державної влади України тимчасово не здійснюють свої повноваження (частини Донецької та Луганської областей, Автономна Республіка Крим та місто Севастополь), в торгівельних закладах мереж «АТБ», «EVA», «ROZETKA», «Pampik» (далі – торгівельні заклади) та інтернет-магазини вищевказаних торгівельних закладів. Технічний партнер/залучені ними треті особи надсилає (вручає) Заохочення Переможцям Акції лише в межах Території проведення Акції. 1.5. Строк проведення Акції – період, протягом якого Учасники Акції мають можливість прийняти участь в Акції та який триває з 00:01 год. 25.05.2021 року по 23:59 год. 30.06.2021 року включно. Строк для реєстрації на сайті mypgworld.com.ua та завантаження чеку : 7 (сім) календарних днів від дати здійснення придбання Акційної продукції. 1.6. Стисла інформація про строки проведення Акції, її правила та умови буде доступна: на сайті mypgworld.com.ua та за номером 0 800 50 4989 (графік роботи з 09:00 до 22:00 з пн.-пт. ) у період з 25.05.2021 року по 30.06.2021 року включно. Вартість дзвінків згідно тарифів вашого оператора (далі – «гаряча лінія»). Правила Акції розміщуються на сайті mypgworld.com.ua (далі – Сайт) у межах строку проведення акції. Увага! Ця Акція не є азартною грою, лотереєю, послугою у сфері грального бізнесу чи конкурсом, а ці Правила не є публічною обіцянкою винагороди, чи умовами конкурсу. Придбання продукції, яка виробляється та реалізується під торговельною маркою PAMPERS не вважається сплатою грошових коштів за участь в Акції. 1.7. Правила Акції можуть бути змінені та/або доповнені Акції за вказівкою Організатора протягом усього Строку проведення Акції та протягом строку отримання Заохочень Акції. Зміна та/або доповнення Правил Акції можливі у випадку їх затвердження Організатором Акції та оприлюднення шляхом розміщення нової редакції Правил на Сайті. Такі зміни та доповнення набувають чинності з моменту їх оприлюднення, якщо інше не буде спеціально визначено безпосередньо змінами/доповненнями до Правил. 1.8. Заохочення Акції можуть бути отримані Учасниками Акції, що здобули право на отримання таких Заохочень Акції, тільки за умови виконання всіх вимог, передбачених цими Правилами. 1.9. Ця Акція дійсна лише для кінцевих споживачів Акційної продукції, що здійснюють її придбання для власного споживання без комерційної мети.

2. Фонд Заохочень Акції

2.1. Фонд Заохочень Акції (надалі – «Заохочення») включає в себе: 2.1.1. Грошова винагорода у розмірі 60,00 грн. (шістдесят гривень 00 коп.) * (розмір грошової винагороди зазначений після вирахування всіх податків та зборів відповідно до вимог Податкового кодексу України) (далі – «Заохочення»). Загальна кількість Заохочень 12 000 * гарантований подарунок, а саме перерахування Переможцю Акції грошових коштів у розмірі 60,00 грн. (шістдесят гривень 00 коп.) на гривневий рахунок дебетової картки Переможця Акції, реквізити якої Переможець вказав при реєстрації на Сайті. Видача готівки не передбачена. Business Use Максимальна сума Заохочення за весь період Акції становить не більше ніж 60,00 грн (шістдесят гривень 00 коп.) (розмір грошової винагороди зазначений після вирахування всіх податків та зборів відповідно до вимог Податкового кодексу України) на 1 (одного) Учасника Акції. Незалежно від кількості зареєстрованих чеків за весь Період Акції 1 (один) Учасник може отримати 1 (одне) Заохочення, вказане в п.2.1.1. цих Правил 2.2. Організатор, Технічний партнер не несуть відповідальності щодо подальшого використання Заохочень Переможцями Акції після отримання таких Заохочень Переможцями, та не відповідають за неможливість Переможців Акції скористатись отриманими Заохоченнями з будь-яких причин, а також за можливі наслідки використання таких Заохочень. 2.4. Кількість Заохочень обмежена та складає визначену цими Правилами кількість. Організатор Акції залишає за собою право збільшити/змінити фонд заохочення Акції, або включити в Акцію додаткові заохочення, не передбачені цими Правилами шляхом одностороннього внесення відповідних змін до цих Правил. 2.5 Переможець Акції, отримуючи відповідне Заохочення Акції, розуміє, що таке Заохочення є доходом цього Переможця Акції та вважається додатковим благом, що відображається у податковому розрахунку сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь такої фізичної особи, та сум утриманого з них податку, згідно з вимогами діючого законодавства України. Та це може, відповідно, вплинути на умови отримання такою фізичною особою – переможцем Акції державної та соціальної матеріальної допомоги, житлових та інших субсидій або дотацій, пільг, компенсацій тощо. Переможець Акції, при цьому, самостійно приймає рішення про участь в Акції та отримання ним Заохочення та наслідки таких дій. Організатор, Технічний партнер Акції не несуть відповідальності за наслідки отримання Переможцями Акції додаткового блага (доходу) у вигляді Заохочень Акції. 2.6. На Учасників Акції покладається відповідальність за забезпечення доступності їх мобільних номерів, електронної пошти, які використовуються при реєстрації на Сайті для вхідних дзвінків та вхідних повідомлень протягом всього строку проведення Акції та протягом строку вручення Заохочень. 2.7. Дотримання вимог законодавства щодо оподаткування вартості доходів у результаті отримання Заохочень вказаних в п.п.2.1. цих Правил забезпечується Технічним партнером відповідно до вимог законодавства України.

3. Графік визначення Учасників, які здобувають право на отримання Заохочень

3.1. Технічний партнер Акції за дорученням Організатора, у відповідності до Правил Акції, за допомогою програмного забезпечення на сайті www.mypgworld.com.ua проводить з 25.05.2021 р. до 30.05.2021 р. (за перший місяць Акції) та з 01.06.2021 р. до 30.06.2021 р. (за другий місяць Акції) валідацію учасників (перевірка виконання Учасниками правил Акції, в тому числі реєстрація чеків відповідно цих Правил), що здобудуть право на отримання Заохочень серед Учасників Акції, які виконали всі умови цих Правил. 3.2. Організатор, Технічний партнер Акції не компенсують будь-які витрати Учасників, які виникають у зв’язку з участю в Акції чи отриманням Заохочень. Всі Учасники Акції, в тому числі Учасники Акції, які здобули право на отримання Заохочень самостійно оплачують всі витрати, понесені ними у зв'язку з участю в Акції і отриманням Заохочень. 3.3. Остаточне рішення щодо результатів Акції приймається Організатором Акції. При цьому рішення Організатора Акції є остаточним і не підлягає оскарженню. 3.4. Організатор, Технічний партнер Акції не несуть відповідальності за достовірність та повноту наданої Учасниками інформації щодо контактів з ними, а також іншої інформації наданої Учасником. Організатор, Технічний партнер Акції не несуть відповідальності за неможливість отримання Учасником Заохочення, у випадку, якщо такий Учасник надав не достовірну/не повну інформацію для отримання Заохочення. 3.5. Після визначення Учасника, який отримав право на отримання Заохочення, представник Технічного партнера та/або залучені ним треті сторони протягом 5-ти робочих днів з дати визначення таких Учасників зв'язується з Учасником за електронною адресою, яку Учасник вказав при реєстрації на Сайті та просить надати документи зазначені в п.6.2 цих Правил на електронну адресу, вказану таким представником. Якщо у строк вказаний в п. 6.2. цих Правил, такий Учасник не відповідає/не надає документи, він втрачає право на отримання відповідного Заохочення. Business Use 3.6. Організатор Акції має право на власний розсуд розпоряджатися Заохоченнями Акції, що не були вручені за результатами визначення. 3.7. Організатор Акції має право без внесення змін до цих Правил, проводити додаткові визначення Переможців, які отримують право на отримання Заохочень, які не були врученні. Строки проведення додаткових визначень Переможців, перелік заохочень, а також іншу інформацію Організатор Акції розміщує у вигляді повідомлення на сайті mypgworld.com.ua

4. Учасники Акції, їх права та обов'язки:

4.1. Учасниками Акції можуть бути виключно дієздатні громадяни України, які на момент прийняття рішення про участь в Акції набули повної цивільної дієздатності (у зв'язку із досягненням 18 років або згідно з нормами чинного законодавства України), та які є держателями банківських платіжних карток, а саме гривневного рахунку дебетової картки, відкритого у банках України, які проживають на території України, які безумовно погодились із зазначеними Правилами, підтвердили свою участь в ній за відсутності будь-яких обмежень щодо участі та виконали всі умови цих Правил (в тексті даних Правил іменуються – «Учасники Акції» або «Учасники»). 4.2. Не визнаються Учасниками Акції та не мають права брати в ній участь: - працівники, Організатора, Технічного партнера, та їх близькі родичі (чоловік/дружина, діти, брати/сестри, батьки); - працівники будь-яких інших компаній, які беруть участь в підготовці або проведенні Акції та їх близькі родичі (чоловік/дружина, діти, брати/сестри, батьки); - іноземці та особи без громадянства; - особи, яким на момент заповнення анкети ще не виповнилось 18 років; - недієздатні особи. 4.3. Учасники мають права і несуть обов'язки, встановлені чинним законодавством України, а також цими Правилами. 4.4. Учасник під час участі у Акції зобов’язується: - дотримуватися вимог цих Правил та норм чинного законодавства України; - вказувати повну, коректну та достовірну інформацію, що вимагається цими Правилами у відповідних випадках; - свідомо не завдавати незручностей та не чинити перешкод іншим Учасникам; - не чинити дій, що ставлять під сумнів правомірність його участі та участі інших Учасників в Акції; - зберігати чек, що підтверджує придбання Акційної продукції до 30.10.2021 року включно та надати на вимогу Технічного та/або Організатора чек для додаткової перевірки на дотримання вимог Правил. - не здійснювати реєстрацію чеків з помилками та неточностями, що може завдати шкоди іншим учасникам Акції; 4.5. Беручи участь в Акції, Учасник тим самим підтверджує своє ознайомлення з цими Правилами та повну й безумовну згоду з ними, а також надає згоду Технічному партнеру та Організатору на збір та обробку своїх персональних даних для цілей, зазначених в цих Правилах. Підтвердженням згоди на участь в Акції, згоди з Правилами та згоди на збір та обробку своїх персональних даних для цілей, зазначених в цих Правилах є здійснення Учасником реєстрації на Сайті. 4.6. Учасник, що не погоджується з умовами цих Правил, втрачає право на участь у Акції та право на отримання Заохочень Акції. 4.7. Учасники Акції повинні мати паспорт громадянина України й, за наявності, реєстраційний номер облікової картки платника податків та бути готовими надати копії даних документів на вимогу Технічного партнера. Крім того, для ідентифікації необхідно мати номер мобільного телефону українського GSM-оператора та електронну пошту, які використовуються для реєстрації/участі в Акції згідно цих Правил. 4.8.Організатор Акції залишає за собою право відсторонити від участі в Акції Учасників Акції, які порушили п.4.4. цих правил. Крім того, порушення п.4.4. цих Правил є підставою для позбавлення права такого Учасника Акції на отримання Заохочення. 4.9. Надання Учасником Акції недостовірних/некоректних даних для участі у Акції, в тому числі щодо засобів зв’язку та/або будь-яких інших даних є підставою для позбавлення права такого Учасника Акції на отримання Заохочення.

5. Порядок участі в Акції

Business Use 5.1. Для участі в Акції, особи які відповідають вимогам розділу 4 даних Правил та мають бажання взяти участь у Акції, мають здійснити наступні дії в наступній послідовності: 5.1.1. Придбати протягом строку проведення Акції на території проведення Акції будь-яку Акційну продукцію у кількості 1 (однієї) шт. та більше в одному чеку. Перелік Акційної продукції, що бере участь в Акції, наведений в Доповненні № 1 до цих Правил. 5.1.2. Зайти на Інтернет-сторінку Організатора Акції mypgworld.com.ua (надалі – «Сайт») та зареєструвати фото чека, який підтверджує здійснення Учасником Акції купівлі Акційної продукції у кількості 1 (одна) шт. та більше одним чеком на території проведення Акції. Під реєстрацією чека мається на увазі завантаження файлу (у форматі JPG або PDF розміром до 5 мегабайт) з чітким сканованим/ сфотографованим зображенням Чек. Чек має містити наступні дані: назва магазину, де було придбано Акційну Продукцію; номер Чеку; дата продажу Акційної Продукції (продаж Акційної Продукції має відбутися протягом періоду Акції) та перелік Акційної продукції; сума придбання Акційної Продукції. Увага! Зареєструвати фото чека необхідно не пізніше, ніж протягом 7 (семи) календарних днів з моменту придбання Акційної продукції. Якщо Ви не зареєструєте фото чека протягом 7 (семи) календарних днів з моменту придбання Акційної продукції, чек не приймається для участі в Акції та Заохочення не надається. На Чеку повинні бути добре читабельні дані, що вказані вище. Крім того, чек підтверджує придбання Акційної продукції в значенні цих Правил, якщо він відповідає наведеним нижче умовам: a) Чек є справжнім, тобто наданим відповідним магазином, де реалізується Акційна продукція на території проведення Акції, реквізити якого написані на ньому, та не є підробленим або фальшивим; б) Чек не є пошкодженим, тобто він не викликає будь-яких сумнівів щодо свого змісту чи справжності, й, зокрема, Чек не є розрізаним, відрізаним, порваним, розмитим, нечітким та не є поєднанням двох різних чеків; в) список покупок у чеку містить слово, яке дозволяє зробити висновок, що придбання стосується Акційної продукції; г) придбання Акційної продукції здійснено у строк проведення Акції та відповідно до умов вказаних в п.5.1.1.цих Правил; д) дані про реєстрацію чеку міститься на офіційному веб-порталі ДФС у відкритій частині Електронного кабінету https://cabinet.sfs.gov.ua/cashregs/check У випадку, якщо Чек не відповідає всім вищевказаним умовам, Організатор матиме право виключити учасника з Акції, позбавити його/її Заохочення. 5.1.3. Внести необхідні правильні (коректні, достовірні, актуальні) дані у форму для отримання Заохочення згідно інструкцій на Сайті, в тому числі заповнити запит на отримання Заохочення. УВАГА! Перед початком заповнення форми для отримання Заохочення у учасника повинен бути відкритий банківський гривневий рахунок, а саме дебетова картка в банку України, платіжна система Visa або Mastercard для здійснення переказів коштів в національній валюті. У форму необхідно внести IBAN банківського рахунку. Якщо Учасником Акції внесено не правильні (некоректні, не достовірні, не актуальні) дані згідно інструкцій на Сайті, він втрачає право на отримання Заохочення. 5.1.4. Зберегти Чек до 30.10.2021 р. включно та надати на вимогу Технічного партнера/Організатора. 5.3. Реєструючи Чек (завантажуючи його на сайті mypgworld.com.ua) у порядку, передбаченому п. 5.1.2 даних Правил, Учасник фактом такої реєстрації Чеку, заявляє те, що він повністю відповідає умовам п. 4.1 цих Правил і не відноситься до вказаних у п. 4.2 Правил осіб, які не можуть бути Учасниками Акції, а також повністю і безумовно погоджується з цими Правилами та зобов'язується неухильно їх виконувати. 5.4.Якщо Чек не буде схвалено за допомогою програмного забезпечення на сайті www.mypgworld.com.ua, Учасник отримає повідомлення під час валідації на Сайті. 5.5.Валідація учасника здійснюється в результаті процесу обробки чека, що може тривати до 72 годин. Business Use 5.6. Визначення Учасників, що отримали право на отримання Заохочень Акції проводиться відповідно до п.3.1. цих Правил.

6. Порядок та строки отримання Заохочень

6.1. Порядок та строки отримання Заохочень. 6.1.1. Технічний партнер Акції надсилає Учаснику Заохочення, виключно банківським переказом на банківський картковий рахунок Учасника (відповідно до умов цих Правил), вказаний під час реєстрації на Сайті протягом 30 (тридцяти) робочих днів дня від дати введення правильних (коректних, достовірних, актуальних) даних відповідно до п. 5.1.3. цих Правил та надання документів, вказаних у п. 6.2. цих Правил, та виконання інших дій, вказаних у п. 6.2 цих Правил відповідно до вимог Правил. УВАГА! Організатор/ Технічний партнер мають право в односторонньому порядку збільшити строк вручення Учасникам Заохочень. 6.2. Учасник, який отримав право на отримання Заохочення, для його отримання на вимогу Технічного партнера повинен протягом 5 (п’яти) календарних днів з моменту відправлення Технічним партнером на електронну адресу, вказану Учасником при реєстрації на Сайті повідомлення про перемогу в Акції (якщо інше додатково не буде узгоджене з представником Технічного партнера та підтверджене таким представником) електронною поштою або в інший спосіб погоджений з Технічним партнером наступні документи/інформацію: - скан-копію власного паспорту громадянина України (1, 2, 3, 4, сторінка з реєстрацією) або скан-копію ID-картки та витягу з Єдиного державного демографічного реєстру; - скан-копію власної довідки про присвоєння ідентифікаційного податкового номеру, у разі наявності, - інші документи/інформацію за необхідності, зокрема, але не обмежуючись, згоди на проведення фото/відео зйомки в рамках Акції та вручення Заохочень; Зазначені копії документів повинні бути зроблені таким чином, щоб усі дані були чітко відображеними та розбірливими для читання, при цьому вищезазначені копії документів не підлягають поверненню Учасникам, з чим вони безумовно погоджуються фактом їхньої участі в Акції. 6.3. При відмові Учасника, який отримав право на отримання Заохочення вчинити зазначені в п.п. 6.2. Правил дії та в інших випадках передбачених даними Правилами, Технічний партнер/Організатор, залишають за собою право відмовити у видачі Заохочення та Організатор має право розпоряджатися такими Заохоченнями на власний розсуд. 6.4. У разі якщо документи, пред'явлені Учасником, викликають сумнів в їх достовірності і автентичності, Технічний партнер/ Організатор залишає за собою право провести перевірку на предмет їх відповідності встановленим вимогам, і до отримання її результатів відповідне Заохочення не видавати. 6.5. У разі встановлення Технічний партнер/Організатором факту подання недійсних і/або недостовірних документів, відомостей та інформації, а так само в разі недотримання умов проведення Акції, Заохочення не видається. 6.6. Право на отримання у Учасника не виникає, а раніше виникле у такого Учасника право на отримання Заохочення припиняється при настанні наступних обставин: - учасник відмовився від отримання Заохочення та або не надав у вищевказані строки документи/інформацію, що вказані в п.п. 6.2. цих Правил; - в інших випадках передбачених даними Правилами. 6.7. Організатор/Технічний партнер не несуть відповідальності за роботу операторів інтернет та мобільного зв’язку, будь-які помилки інтернет та мобільного зв’язку, внаслідок яких Учасника не було повідомлено та/або було несвоєчасно повідомлено про те, що він був визначений як Учасник, який отримав право одержати одне із Заохочень, а також у разі надання неточної або недостовірної інформації щодо контактних даних такого Учасника, адреси електронної пошти тощо, та у разі настання обставин непереборної сили; 6.8. Учасник, який здобув право на отримання Заохочення, не може передавати своє право отримати таке Заохочення третім особам, у спадщину чи за договором дарування третім особам. Business Use 6.9. Організатор/ Технічний партнер Акції не несуть відповідальності за неможливість реєстрації на Сайті Акції з технічних причин, незалежних від Організатора/ Технічний партнер Акції, в тому числі через несправність техніки або не функціонування провайдерів інтернет-послуг. 6.10. Організатор/ Технічний партнер Акції не беруть на себе відповідальності у відношенні будь-яких суперечок стосовно Заохочень Акції (в тому числі щодо права на їх отримання). Організатор/ Технічний партнер Акції не вступають в будь-які спори стосовно визнання будь-яких осіб Переможцями Акції та/або в будь-які спори щодо одержання Заохочень Акції. У будь-якому разі остаточне рішення стосовно спорів та суперечок приймає Організатор Акції, таке рішення оскарженню не підлягає. 6.11. Організатор/ Технічний партнер Акції та залучені ними треті особи не несуть відповідальності у разі настання форс-мажорних обставин, таких як стихійні лиха, пожежа, повінь, військові дії будь-якого характеру, блокади, суттєві зміни у законодавстві, що діють на території проведення Акції, інші непідконтрольні їм обставини. 6.12. У випадку недостовірності, неповноти наданої Учасником / Переможцем інформації Організатор/ Технічний партнер Акції не несе відповідальності щодо несповіщення Учасника / Переможця про право отримання Заохочення, перемогу в Акції.

7. Обмеження

7.1. Поштові адреси, номери телефонів, IP-адреси, та інші дані Учасників, в діях яких було виявлено ознаки зловживань чи шахрайства (використання будь-яких прийомів або програмного забезпечення, які поставлять такого Учасника у більш вигідні умови у порівнянні з іншими Учасниками, не представлення на вимогу Організатора/Технічного партнера чеку та інше) не допускаються до подальшої участі в цій Акції. Рішення про недопущення до подальшої участі в Акції Учасників Акції приймається самостійно Організатором, і оскарженню не підлягає. Учасники, які були недопущені до подальшої участі в Акції незалежно від моменту недопущення їх до такої участі в Акції (до чи після набуття ними права на отримання Заохочень), втрачають право на одержання будь-яких Заохочень, не одержаних на момент недопущення Учасника до подальшої участі в Акції, і при цьому не мають право на одержання жодних компенсацій. 7.2. Організатор/ Технічний партнер Акції несуть відповідальності: 7.2.1. За некоректне відображення сторінок Сайту на персональних комп’ютерах, планшетних комп’ютерах та мобільних пристроях: - експлуатація яких не має офіційної підтримки виробника на Території проведення Акції, і відбувається на вільний розсуд користувачів; - горизонтальна роздільна здатність екранів яких менше 576 пікселів; - які не оновлені до мінімально необхідних версій або не підтримують роботу веб-браузерів, зазначених Internet Explorer не нижче версії 11, Firefox не нижче версії 58, Chrome не нижче версії 64, Safari не нижче версії 11, iOS Safari не нижче версії 11.2, Chrome for Android не нижче версії 64, - які працюють за допомогою операційних систем, експлуатація яких не має офіційної підтримки виробника на Території проведення Акції, і відбувається на вільний розсуд користувачів. 7.2.2. У разі надходження звернень до форми зворотного зв’язку шляхом натискання на кнопку «Підтримка» на Сайті, зміст яких викладено у будь-якій формі про некоректне відображення або некоректну роботу Сайту і містить знімки екранів, які було змінено за допомогою вбудованого інструмента налагодження веб-браузера або шляхом монтажу графічних зображень, або у будь який інший спосіб. 7.2.3.За коректність та безперебійність Інтернет-з’єднання, що забезпечується постачальником таких послуг. 7.2.4.За технічні помилки та/або збої у роботі Сайту, хостингу, що сталися з вини операторів мобільного зв’язку та/або внаслідок низької якості та/або переривання з’єднання мобільного зв’язку та/або внаслідок такого рівня мобільного зв’язку, що не може забезпечити якісне та безперебійне відображення Сайту 7.2.5.У випадку потрапляння електронних листів в папку «Спам», що унеможливило вчасне одержання Учасником Акції повідомлення, надсилання вчасної відповіді та/або спричинило будь-які інші складності у встановленні комунікації. 7.3. Учасник Акції самостійно несе відповідальність за точність зазначення даних під час його реєстрації на Сайті. Чек може бути зареєстрований виключно один раз. Організатор/ Партнер Акції та/або треті особи не несуть відповідальність за помилки, неточність, неповноту чи невідповідність чеку, що були допущені учасником Акції під час реєстрації такого чеку, та за будь-яку шкоду, що Business Use була спричинена такими помилками та неточністю реєстрації чеку учасником Акції. Претензії щодо помилок та неточності чеку, а також неможливістю прийняти участь в Акції іншим учасником Акції у зв’язку з такою помилкою та неточністю чи іншими діями учасників Акції - не приймаються. 7.4. У випадку виникнення питань щодо реєстрації чеку (в тому числі неможливості реєстрації чеку) та інших технічних питань щодо проведення Акції, Учасники Акції повинні звертатися до Форми зворотного зв’язку на Сайті. Разом зі зверненням, Учасник Акції надсилає чек для додаткової перевірки. Якщо Учасник Акції з технічних питань не звертається до Форми зворотного зв’язку та/або не надсилає чек для додаткової перевірки разом зі зверненням у вищевказаний спосіб, Організатор/ Партнер Акції звільняються від відповідальності за такими питаннями Учасниками

8. Додаткові умови Акції.

8.1.Заохочення можуть бути отримані Учасниками лише на умовах цих Правил. 8.2.Заохочення обміну та поверненню не підлягають. Організатор та Технічний партнер не несуть відповідальності, стосовно використання Учасниками Заохочень, після їх одержання Учасниками. 8.3.Відповідно до вимог статті 634 Цивільного Кодексу України до договорів приєднання, а саме можливості укладання такого договору лише шляхом приєднання однієї сторони до запропонованого договору, своєю участю в Акції всі Учасники погоджуються з умовами цих Правил та зобов’язуються їх виконувати. 8.4.Усі результати Акції остаточні й оскарженню не підлягають. 8.5.Для організації та проведення Акції, а також для здійснення контролю за перебігом Акції Організатор/ Партнер Акції має право залучати будь-яких третіх осіб. Організатор/ Партнер Акції не несуть відповідальності за якість послуг, банківських установ, операторів поштового, кур’єрського/електронного та телефонного зв’язку, а також операторів та інших служб транспортування/перевезення, що залучені в рамках Акції. 8.6. Вартість користування мережею Інтернет/мобільним зв’язком, що здійснюється Учасником з метою участі в Акції, оплачується Учасником самостійно за власний рахунок. 8.7. Організатор/ Партнер Акції не несуть відповідальності за неможливість вчинення передбачених цими Правилами дій, спрямованих на реалізацію Акції через продовження або посилення обмежувальних заходів, введених рішеннями органів державної влади та/або місцевого самоврядування, у тому числі, тих, що спрямовані на боротьбу з епідеміями, пандеміями, тощо. У цьому випадку Організатор може прийняти рішення про відтермінування Акції або зміну її умов, повідомивши про це Учасників Акції у порядку, передбаченому цими Правилами. 8.8. У випадку виникнення ситуації, що припускає неоднозначне тлумачення цих Правил, будь-яких спірних питань та/або питань, не врегульованих цими Правилами, остаточне рішення приймається Організатором

9. Персональні дані

9.1.На виконання умов Закону України «Про захист персональних даних» (далі – «Закон») Учасникам повідомляється: 9.1.1.Володільцем та Розпорядником персональних даних Учасників є Організатор і Технічний партнер; 9.1.2.Персональні дані Учасників обробляються з метою забезпечення участі в цій Акції, маркетингових відносин, рекламних відносин, податкових відносин та відносин у сфері бухгалтерського обліку, а також для можливості отримання Учасниками Акції відповідних Заохочень; 9.1.3.з метою обробки персональних даних, яка вказана у п. 9.1.2. цих Правил, обробляються ім’я, прізвище, по батькові, контактний номер телефону, адреса електронної пошти, адреса реєстрації; обробляються наступні персональні дані Учасників: ім’я, прізвище, по батькові, індивідуальний податковий номер, IBAN банківського рахунку. 9.1.4.з персональними даними будуть вчинятися наступні дії: збирання, накопичення, зберігання, адаптування, зміна, поновлення, використання і поширення (розповсюдження, реалізація, передача), знеособлення, знищення персональних даних, реєстрація у тому числі з використанням інформаційних (автоматизованих) систем; 9.1.5.персональні дані Учасників без отримання від них окремої згоди та/або повідомлення, можуть бути передані третім особам, залученим в рамках проведення Акції з метою, яка вказана у п. 9.1.2. цих Правил. Business Use 9.1.6.персональні дані Учасників будуть оброблятися з моменту їх отримання та у межах Строку проведення Акції та протягом періоду необхідного для отримання Заохочень. Персональні дані Учасників будуть зберігатися протягом терміну, який передбачено законодавством України для виконання мети, яка вказана у п. 9.1.2. цих Правих, після чого вони будуть знищені у зв’язку із закінченням строку зберігання персональних даних; 9.1.7.Учасники можуть відкликати згоду на обробку персональних даних, надіславши володільцю персональних даних письмовий запит на адресу, яка вказана у цих Правилах та на Сайті, але при цьому вони втратять право на участь в Акції/отримання Заохочень; 9.1.8.Учасники, які отримали право одержати Заохочення, володіють всіма правами передбаченими статтею 8 Закону України «Про захист персональних даних». 9.1.9.Беручи участь в Акції, кожен Учасник тим самим підтверджує свою згоду на безкоштовне використання наданої інформації, його особистих даних Організатором, з маркетинговою та/чи будь-якою іншою метою методами, що не порушують чинне законодавство України (в т.ч. шляхом передачі третім особам), зокрема, на безоплатне використання його імені, прізвища, про нього з рекламною/маркетинговою метою, в т.ч. право публікації (в т.ч. його імені та фотографії) в засобах масової інформації, будь-яких друкованих, аудіо та відеоматеріалах, інтерв'ю зі ЗМІ, а також для надсилання інформації на адреси, вказані Учасником при участі в Акції, повідомлень (в т.ч. рекламного характеру) тощо, без будь-яких обмежень за територією, часом та способом використання, і таке використання жодним чином не відшкодовуватиметься Організатором та/або будь-якою третьою особою. 9.1.10.Організатор залишає за собою право використовувати номери мобільних телефонів/електронні пошти Учасників, які будуть зібрані за час проведення Акції у власних маркетингових цілях без отримання додаткової згоди Учасників. Також, беручи участь у Акції, кожен Учасник дає згоду на отримання SMS-повідомлень на номер його мобільного телефону, а також на електронну пошту вказану при реєстрації на Сайті новин та інших інформаційних/рекламних повідомлень від Організатора у майбутньому. 9.2. Беручи участь в Акції, кожен Учасник / Переможець свідчить і підтверджує, що він ознайомлений і повністю згоден з цими Правилами, буде їх дотримуватися, що він ознайомлений з правами, які стосуються його персональних даних, а також з тим, що його добровільно надані персональні дані є згодою на їх обробку відповідно до розділу цих Правил.

Офіційні Правила проведення Акції «Pampers Cashback program» Доповнення № 1 Акційна Продукція PAMPERS Підгузн Premium Care Mini 23 8001841104652 PAMPERS Підгузн Premium Care NewBaby 148 4015400770275 PAMPERS Пiдгузн Premium Care Newborn 26 8001841104614 PAMPERS Пiдгузн Premium Care Newborn 30 4015400536857 PAMPERS Пiдгузн Premium Care Newborn 52 8001841104751 PAMPERS Пiдгузн Premium Care Newborn 78 8001841104836 PAMPERS Підгузн Premium Care Mini 68 8001841104874 PAMPERS Підгузники Premium Care Mini 46 8001841104799 PAMPERS Пiдгузн Premium Care Midi 60 4015400274780 PAMPERS Підгузн Premium Care Mini 148 4015400770275 PAMPERS Підгузн Premium Care Mini 94 8001841104911 PAMPERS Підгузн Premium Care Mini 240 8001090379474