Операція «Компенсація»

 • Офіційні правила участі в акції під назвою «Операція Компенсація» (надалі – «Акція»)

1.1.Організатор - ТОВ «ПРОКТЕР ЕНД ГЕМБЛ УКРАЇНА» (надалі – «Організатор»). Місцезнаходження: 08304, Київська обл., місто Бориспіль, вул.Завокзальна, 2, адреса для листування: вул. Набережно-Хрещатицька, буд. 5/13 А, м. Київ, 04070, Україна; ідентифікаційний код 19341005

1.2. Технічний Партнер – ТОВ "КОНСУМЕР ІНТЕЛЛІДЖЕНС" (надалі – «Технічний Партнер»). Місцезнаходження: вул.Хорива, буд. 4, оф.10, Київ, 04071, Україна, ідентифікаційний код 43829017

1.3. Партнер – ТОВ «РУШ» (надалі – «Партнер»). Місцезнаходження вул. Володимира Антоновича 6, м. Дніпро, Україна, 49101, ідентифікаційний код 32007740.

1.4. Акція - Акція під назвою «Операція Компенсація» (далі – «Акція»), що проводиться з метою рекламування та збільшення обсягів продажу продукції під ТМ Gillette (за винятком одноразових станків та лез), Venus (за винятком одноразових станків), Satin Care, Pantene, Head&Shoulders, Always, Naturella, Discreet, Tampax, Mr.Proper, Ariel, Tide, Lenor, Fairy, Oral-B, Blend-a-med, Pampers, привернення уваги споживачів та стимулювання придбання продукції, що розповсюджується Організатором в рамках його господарської комерційної діяльності. Перелік продукції, що бере участь в Акції, наведено в Доповненні № 1 до цих Правил (далі – «Акційна продукція»).

1.5. Територія проведення Акції - Акція проводиться у лінії фізичних та онлайн магазинів «EVA» Партнера (далі – «EVA»). Виконавець/залучені ними треті особи надсилає (вручає) Заохочення Переможцям Акції лише в межах Території проведення Акції.

1.6. Строк проведення Акції – період, протягом якого Учасники Акції мають можливість взяти участь (зареєструватися) в Акції та який триває з 00:01 год. 23 листопада 2020 року по 23:59 год. 31 грудня 2020 року включно.

1.7. Стисла інформація про строки проведення Акції, її правила та умови буде доступна: на сайті mypgworld.com.ua (надалі – Сайт) протягом Строку проведення Акції. Увага! Ця Акція не є азартною грою, лотереєю, послугою у сфері грального бізнесу чи тоталізатором, а ці Правила не є публічною обіцянкою винагороди, чи умовами конкурсу. Придбання продукції ТМ Gillette (за винятком одноразових станків та лез), Venus (за винятком одноразових станків), Satin Care, Pantene, Head&Shoulders, Always, Naturella, Discreet, Tampax, Mr.Proper, Ariel, Tide, Lenor, Fairy, Oral-B, Blend-a-med, Pampers, вказаної в Доповненні №1 до цих Правил, не вважається сплатою грошових коштів за участь в Акції.

1.8. Правила Акції можуть бути змінено та/або доповнено за вказівкою Організатора протягом усього Строку проведення Акції. Зміна та/або доповнення Правил Акції можливі у випадку їх затвердження Організатором Акції та оприлюднення шляхом розміщення нової редакції Правил на Сайті. Такі зміни та доповнення набувають чинності з моменту їх оприлюднення, якщо інше не буде спеціально визначено безпосередньо змінами/доповненнями до Правил.

1.9. Заохочення Акції можуть бути отримані Учасниками Акції, що здобули право на отримання таких Заохочень Акції, тільки за умови виконання всіх вимог, передбачених цими Правилами.

1.10. Ця Акція дійсна лише для кінцевих споживачів Акційної продукції, що здійснюють її придбання для власного споживання без комерційної мети.

2. Заохочення Акції

2.1. Фонд Заохочень Акції (надалі – «Заохочення») включає в себе заохочення Учасникам Акції у сумі (двісті) 200 гривень за вирахуванням податків та банківської комісії, за умов виконання Правил Акції. Загальна кількість Заохочень є обмеженою та становить (три тисячі) 3000 одиниць. Заохочення може бути надане виключно шляхом безготівкового переказу грошових коштів у розмірі 200 (двісті) грн. на розрахунковий рахунок Учасника. Видача готівки не передбачена.

2.2. Один Учасник Акції має право за весь період Акції отримати 1 (одне) Заохочення.

2.3. Технічний партнер гарантує сплату всіх податків і зборів, що застосовні до Заохочення, у відповідності до законодавства України.

3. Учасники Акції, їх права та обов'язки:

3.1. Учасниками Акції можуть бути виключно дієздатні громадяни України, які на момент прийняття рішення про участь в Акції набули повної цивільної дієздатності (у зв'язку із досягненням 18 років або згідно з нормами чинного законодавства України), які проживають на території України, які безумовно погодились із зазначеними Правилами, підтвердили свою участь в ній за відсутності будь-яких обмежень щодо участі та виконали всі умови цих Правил (в тексті даних Правил іменуються – «Учасники Акції» або «Учасники»).

3.2. Не визнаються Учасниками Акції та не мають права брати в ній участь:

 • Працівники Технічного Партнера, Організатора і Партнера та їх близькі родичі (чоловік/дружина, діти, брати/сестри, батьки);

 • працівники будь-яких інших компаній, які беруть участь в підготовці або проведенні Акції та їх близькі родичі (чоловік/дружина, діти, брати/сестри, батьки);

 • іноземці та особи без громадянства;

 • особи, яким на момент заповнення анкети ще не виповнилось 18 років;

 • недієздатні особи.

3.3. Учасники мають права і несуть обов'язки, встановлені чинним законодавством України, а також цими Правилами.

3.4. Учасник під час участі у Акції зобов’язується:

 • дотримуватися вимог цих Правил та норм чинного законодавства України;

 • вказувати повну, коректну та достовірну інформацію, що вимагається цими Правилами у відповідних випадках;

 • свідомо не завдавати незручностей та не чинити перешкод іншим Учасникам;

 • не чинити дій, що ставлять під сумнів правомірність його участі та участі інших Учасників в Акції;

 • зберігати чек, що підтверджує придбання Акційної продукції до 15.01.2021 року включно та надати на вимогу Технічного Партнера та/або Організатора чек для додаткової перевірки на дотримання вимог Правил.

 • не здійснювати реєстрацію чеків з помилками та невідповідностями, що може завдати шкоди іншим учасникам Акції;

3.5. Беручи участь в Акції, Учасник тим самим підтверджує своє ознайомлення з цими Правилами та повну й безумовну згоду з ними, а також надає згоду Технічному Партнеру та Організатору на збір та обробку своїх персональних даних для цілей, зазначених в цих Правилах. Підтвердженням згоди на участь в Акції, згоди з Правилами та згоди на збір та обробку своїх персональних даних для цілей, зазначених в цих Правилах є здійснення Учасником реєстрації на Сайті.

3.6. Учасник, що не погоджується з умовами цих Правил, втрачає право на участь у Акції та право на отримання Заохочень Акції.

3.7. Учасник усвідомлює, що отримання Заохочення може вплинути на порядок призначення та/або отримання державної та соціальної матеріальної допомоги, житлових та інших субсидій або дотацій, пільг, компенсацій тощо, у зв’язку з чим Учасник на власний розсуд приймає рішення щодо участі в Акції та отримання Заохочення.

4. Порядок участі в Акції

4.1. Для участі в Акції особи, які відповідають вимогам розділу 3 цих Правил, та мають бажання взяти участь у Акції, впродовж періоду проведення Акції мають здійснити дії в наступній послідовності:

4.1.1. Придбати у фізичному або онлайн магазині «EVA» Партнера будь-яку продукцію під ТМ Gillette (за винятком одноразових станків та лез), Venus (за винятком одноразових станків), Satin Care, Pantene, Head&Shoulders, Always, Naturella, Discreet, Tampax, Mr.Proper, Ariel, Tide, Lenor, Fairy, Oral-B, Blend-a-med, Pampers на загальну суму від 400,00 грн (чотириста гривень 00 коп.) з ПДВ та більше в одному чеку. Перелік продукції, що бере участь в Акції, наведено в Доповненні № 1 до цих Правил.

4.1.2. Зайти на Інтернет-сторінку Організатора Акції mypgworld.com.ua (надалі – «Сайт»).

4.1.3. Створити обліковий запис або увійти до існуючого облікового запису, відповідно до умов Сайту.

4.1.4. Додати віртуальний акційний ваучер на грошове відшкодування 200,00 гривень в кошик, натиснувши кнопку «+ Додати».

4.1.5. Обрати опцію завантаження фотографії чека, виданого фізичній особі (далі — доказ покупки) не пізніше, ніж протягом 15 календарних днів після з моменту придбання акційної продукції.

4.1.6. Внести необхідні дані у форму для отримання Заохочення згідно інструкцій на Сайті. УВАГА! Перед початком заповнення форми для отримання Заохочення у учасника повинен бути відкритий банківский рахунок в будь-якому банку України для здійснення переказів коштів в національній валюті. У форму необхідно внести IBAN банківського рахунку.

4.2. Учасник зобов’язаний зберегти оригінал чеку до 15.01.2021 р. включно та надати на вимогу Організатора та/або Технічного Партнера, відповідно до п.6 цих Правил.

4.3. Реєструючи чек у порядку, передбаченому цими Правилами, Учасник фактом такої реєстрації чеку, заявляє те, що він повністю відповідає умовам п. 3.1 цих Правил і не відноситься до вказаних у п. 3.2 Правил осіб, які не можуть бути Учасниками Акції, а також повністю і безумовно погоджується з цими Правилами та зобов'язується неухильно їх виконувати.

4.4. Учасник може взяти участь та отримати Заохочення лише один раз в рамках періоду проведення Акції.

5. Графік визначення Учасників, які здобувають право на отримання Заохочень

5.1. Технічний Партнер Акції за дорученням Організатора, у відповідності до Правил Акції, за допомогою програмного забезпечення на сайті www.mypgworld.com.ua проводить валідацію учасників, що здобудуть право на отримання відповідних Заохочень серед Учасників Акції, які виконали всі умови цих Правил.

5.2. Організатор/Технічний Партнер/Партнер не компенсують будь-які витрати Учасників, які виникають у зв’язку з участю в Акції чи отриманням Заохочень.

5.3. Всі результати Акції є остаточними й оскарженню не підлягають.

5.4. Організатор/Технічний Партнер/Партнер не несуть відповідальності за достовірність та повноту наданої Учасниками інформації щодо даних для надання їм Заохочень на свій рахунок.

5.5. Якщо Доказ покупки (чек) не буде схвалено за допомогою програмного забезпечення на сайті www.mypgworld.com.ua, Учасник отримає повідомлення під час валідації на Сайті.

5.6. На веб-сайті www.mypgworld.com.ua доступна лише обмежена кількість купонів для завантаження підтвердження покупки. Якщо кількість Заохочень на момент, коли Учасник здійснить всі дії, передбачені а.4.1. Правил, буде вичерпано, на Сайті з’явиться інформація про те, що «пропозиція більше недоступна», і Учасник не зможе нею скористатися та не може вже взяти участь в Акції.

5.7. Для того, щоб поданий доказ покупки (чек) був прийнятий, він має відповідати вимогам п.6.1 даних Правил.

5.8. Процес обробки чека може тривати до 72 годин.

5.9. В разі прийняття Доказу покупки (чеку), отримання Заохочення здійснюється виключно банківським переказом на банківський рахунок Учасника, який здійснює Технічний Партнер впродовж 30 робочих днів з моменту валідації учасника. Учасник не сплачує будь-які додаткові послуги для отримання Заохочення.

6. Порядок та строки отримання Заохочень

6.1. Порядок та строки отримання Заохочень.

Чек вважається таким, що підтверджує придбання Акційної продукції в значенні цих Правил, якщо він відповідає наведеним нижче умовам:

a) чек є справжнім, тобто наданим фізичним або онлайн магазином EVA Партнера, реквізити якого написані на ньому, та не є підробленим або фальшивим;

б) чек не є пошкодженим, тобто він не викликає будь-яких сумнівів щодо свого змісту чи справжності, й, зокрема, чек не є розрізаним, відрізаним, порваним, розмитим, нечітким та не є поєднанням двох різних чеків;

в) список покупок у чеку містить слово, яке дозволяє зробити висновок, що придбання стосується Акційної продукції;

г) придбання Акційної продукції здійснено у строк проведення Акції;

д) дані про реєстрацію чеку містяться на офіційному веб-порталі ДФС у відкритій частині Електронного кабінету https://cabinet.sfs.gov.ua/cashregs/check

У випадку, якщо чек не відповідає всім вищевказаним умовам, Організатор/Технічний Партнер матиме право виключити учасника з Акції, позбавити його/її Заохочення.

6.2. У разі встановлення Організатором та/або Технічним Партнером факту подання недійсних і/або недостовірних документів, відомостей та інформації, а так само в разі недотримання умов проведення Акції, Заохочення не видається, а Учасник втрачає право участі в Акції.

6.3. Організатор/ Технічний Партнер /Партнер Акції не несуть відповідальності за неможливість реєстрації на Сайті Акції з технічних причин, незалежних від Організатора/ Технічного Партнера, в тому числі через несправність техніки або не функціонування провайдерів інтернет-послуг.

6.4. Організатор, Технічний Партнер, Партнер Акції не беруть на себе відповідальності у відношенні будь-яких суперечок стосовно Заохочень Акції (в тому числі щодо права на їх отримання). Технічний Партнер, Організатор, Партнер Акції не вступають в будь-які спори стосовно визнання будь-яких осіб Переможцями Акції та/або в будь-які спори щодо одержання Заохочень Акції. У будь-якому разі остаточне рішення стосовно спорів та суперечок приймає Організатор Акції, таке рішення оскарженню не підлягає.

6.5. Технічний Партнер, Організатор, Партнер Акції та залучені ними треті особи не несуть відповідальності у разі настання форс-мажорних обставин, таких як стихійні лиха, пожежа, повінь, військові дії будь-якого характеру, блокади, суттєві зміни у законодавстві, що діють на території проведення Акції, інші непідконтрольні їм обставини.

7. Обмеження

7.1. Організатор/Партнер/Технічний партнер Акції не несуть відповідальності:

7.1.1. За некоректне відображення сторінок Сайту на персональних комп’ютерах, планшетних комп’ютерах та мобільних пристроях:

 • експлуатація яких не має офіційної підтримки виробника на Території проведення Акції, і відбувається на вільний розсуд користувачів;

 • горизонтальна роздільна здатність екранів яких менше 576 пікселів;

 • які не оновлені до мінімально необхідних версій або не підтримують роботу веб-браузерів, зазначених Internet Explorer не нижче версії 11, Firefox не нижче версії 58, Chrome не нижче версії 64, Safari не нижче версії 11, iOS Safari не нижче версії 11.2, Chrome for Android не нижче версії 64,

 • які працюють за допомогою операційних систем, експлуатація яких не має офіційної підтримки виробника на Території проведення Акції, і відбувається на вільний розсуд користувачів;

 • які мають інші технічні невідповідності.

7.1.2. У разі надходження звернень до технічної підтримки шляхом натискання на кнопку «Зворотний зв’язок» на Сайті, зміст яких викладено у будь-якій формі про некоректне відображення або некоректну роботу Сайту і містить знімки екранів, які було змінено за допомогою вбудованого інструмента налагодження веб-браузера або шляхом монтажу графічних зображень, або у будь який інший спосіб.

7.1.3.За коректність та безперебійність Інтернет-з’єднання, що забезпечується постачальником таких послуг.

7.1.4.За технічні помилки та/або збої у роботі Сайту, хостингу, що сталися з вини операторів мобільного зв’язку та/або внаслідок низької якості та/або переривання з’єднання мобільного зв’язку та/або внаслідок такого рівня мобільного зв’язку, що не може забезпечити якісне та безперебійне відображення Сайту.

7.1.5.У випадку потрапляння електронних листів до Учасника Акції в папку «Спам», що унеможливило вчасне одержання Учасником Акції повідомлення, надсилання вчасної відповіді та/або спричинило будь-які інші складності у встановленні комунікації.

7.2. Учасник Акції самостійно несе відповідальність за точність зазначення даних під час його реєстрації на Сайті. Кожен чек може бути зареєстрований виключно один раз. Організатор/Партнер/Технічний Партнер та/або треті особи не несуть відповідальність за помилки, неточність, неповноту чи невідповідність чеку, що були допущені учасником Акції під час реєстрації такого чеку, та за будь-яку шкоду, що була спричинена такими помилками та неточністю реєстрації чеку учасником Акції. Претензії щодо помилок та неточності чеку, а також неможливістю прийняти участь в Акції іншим учасником Акції у зв’язку з такою помилкою та неточністю чи іншими діями учасників Акції - не приймаються.

7.3. У випадку виникнення питань щодо реєстрації чеку (в тому числі неможливості реєстрації чеку) та інших технічних питань щодо проведення Акції, Учасники Акції повинні звертатися до Форми зворотного зв’язку на Сайті. Разом зі зверненням, Учасник Акції надсилає фотографію чеку для додаткової перевірки. Якщо Учасник Акції не звертається до Форми зворотного зв’язку та/або не надсилає чек для додаткової перевірки разом зі зверненням у вищевказаний спосіб, Технічний Партнер/Організатор звільняються від необхідності надавати відповіді за такими питаннями Учасниками та від відповідальності за такі технічні збої.

8. Додаткові умови Акції.

8.1.Заохочення можуть бути отримані Учасниками лише на умовах цих Правил.

8.2.Заохочення обміну та поверненню не підлягають. Організатор та Технічний Партнер не несуть відповідальності, стосовно використання Учасниками Заохочень, після їх одержання Учасниками.

8.3.Відповідно до вимог статті 634 Цивільного Кодексу України до договорів приєднання, а саме можливості укладання такого договору лише шляхом приєднання однієї сторони до запропонованого договору, своєю участю в Акції всі Учасники погоджуються з умовами цих Правил та зобов’язуються їх виконувати.

8.4.Усі результати Акції остаточні й оскарженню не підлягають.

8.5.Для організації та проведення Акції, а також для здійснення контролю за перебігом Акції Організатор має право залучати будь-яких третіх осіб. Організатор /Технічний Партнер не несуть відповідальності за якість послуг, банківських установ, операторів інтернет, електронного та телефонного зв’язку, а також операторів та інших служб, що залучені в рамках Акції.

8.6. Вартість користування мережею Інтернет/мобільним зв’язком, що здійснюється Учасником з метою участі в Акції, оплачується Учасником самостійно за власний рахунок.

8.7. Організатор/Технічний Партнер не несуть відповідальності за неможливість вчинення передбачених цими Правилами дій, спрямованих на реалізацію Акції через продовження або посилення обмежувальних заходів, введених рішеннями органів державної влади та/або місцевого самоврядування, у тому числі, тих, що спрямовані на боротьбу з епідеміями, пандеміями, тощо. У цьому випадку Організатор може прийняти рішення про відтермінування Акції або зміну її умов, повідомивши про це Учасників Акції у порядку, передбаченому цими Правилами.

8.8. У випадку виникнення ситуації, що припускає неоднозначне тлумачення цих Правил, будь-яких спірних питань та/або питань, не врегульованих цими Правилами, остаточне рішення приймається Організатором

9. Персональні дані

9.1. На виконання умов Закону України «Про захист персональних даних» Учасникам повідомляється:

9.1.1. Власником персональних даних Учасників є Організатор і Технічний Партнер.

9.1.2. Персональні дані Учасників обробляються з метою забезпечення участі в цій Акції, маркетингових відносин, рекламних відносин, податкових відносин та відносин у сфері бухгалтерського обліку, а також для можливості отримання Учасниками Акції відповідних Заохочень;

9.1.3. З метою обробки персональних даних, яка вказана у п. 9.1.2. цих Правил, Організатором обробляються наступні персональні дані Учасників: ім’я, прізвище, по батькові, контактний номер телефону, адреса електронної пошти, адреса реєстрації, поштовий індекс; Технічним парнером обробляються наступні персональні дані Учасників: ім’я, прізвище, по батькові, індивідуальний податковий номер, IBAN банківського рахунку.

9.1.4. З персональними даними будуть вчинятися наступні дії: збирання, накопичення, зберігання, адаптування, зміна, поновлення, використання і поширення (розповсюдження, реалізація, передача), знеособлення, знищення персональних даних, реєстрація у тому числі з використанням інформаційних (автоматизованих) систем;

9.1.5. Персональні дані Учасників без отримання від них окремої згоди та/або повідомлення, можуть бути передані третім особам, залученим в рамках проведення Акції з метою, яка вказана у п. 9.1.2. цих Правил. Окрім того, передача третім особам персональних даних Учасників без згоди суб'єкта персональних даних або уповноваженої ним особи дозволяється у випадках, визначених Законом України «Про захист персональних даних», і лише (якщо це необхідно) в інтересах національної безпеки, економічного добробуту та прав людини;

9.1.6. Персональні дані Учасників будуть оброблятися з моменту їх отримання та у межах Строку проведення Акції та протягом періоду необхідного для отримання Заохочень. Персональні дані Учасників будуть зберігатися протягом терміну, який передбачено законодавством України для виконання мети, яка вказана у п. 9.1.2. цих Правих, після чого вони будуть знищені у зв’язку із закінченням строку зберігання персональних даних;

9.1.7. Учасники можуть відкликати згоду на обробку персональних даних, надіславши Власнику персональних даних письмовий запит через форму зворотного зв’язку на сайті www.mypgworld.com.ua, але при цьому вони втратять право на участь в Акції/отримання Заохочень;

9.1.8. Учасники, які отримали право одержати Заохочення, володіють всіма правами передбаченими статтею 8 Закону України «Про захист персональних даних».

9.1.9. Беручи участь в Акції, кожен Учасник тим самим підтверджує свою згоду на безкоштовне використання наданої інформації, його особистих даних Організатором, з маркетинговою та/чи будь-якою іншою метою методами, що не порушують чинне законодавство України (в т.ч. шляхом передачі третім особам), зокрема, на безоплатне використання його імені, прізвища, про нього з рекламною/маркетинговою метою, в т.ч. право публікації (в т.ч. його імені та фотографії) в засобах масової інформації, будь-яких друкованих, аудіо та відеоматеріалах, інтерв'ю зі ЗМІ, а також для надсилання інформації на адреси, вказані Учасником при участі в Акції, повідомлень (в т.ч. рекламного характеру) тощо, без будь-яких обмежень за територією, часом та способом використання, і таке використання жодним чином не відшкодовуватиметься Організатором та/або будь-якою третьою особою.

9.1.10. Організатор залишає за собою право використовувати номери мобільних телефонів/електронні пошти Учасників, які будуть зібрані за час проведення Акції у власних маркетингових цілях без отримання додаткової згоди Учасників. Також, беручи участь у Акції, кожен Учасник дає згоду на отримання SMS-повідомлень на номер його мобільного телефону, а також на електронну пошту вказану при реєстрації на Сайті новин та інших інформаційних/рекламних повідомлень від Організатора у майбутньому.

9.2. Беручи участь в Акції, кожен Учасник / Переможець свідчить і підтверджує, що він ознайомлений і повністю згоден з цими Правилами, буде їх дотримуватися, що він ознайомлений з правами, які стосуються його персональних даних, а також з тим, що його добровільно надані персональні дані є згодою на їх обробку відповідно до розділу цих Правил.


Додаток №1