Офіційні Правила проведення Акції

Офіційні Правила проведення Акції

«Геройкам потрібні айфони»

(далі за текстом – «Правила»)

1. Терміни та загальні положення Правил:

1.1.Організатор - ТОВ «ПРОКТЕР ЕНД ГЕМБЛ УКРАЇНА» (надалі – «Організатор»). Адреса Організатора: Україна, 08034, Київська область, м. Бориспіль, вулиця Завокзальна, буд. 2; ЄДРПОУ 19341005

1.2. Виконавець -  ТОВ «РУШ» (надалі – «Партнер»). Місцезнаходження вул. Володимира Антоновича 6, м. Дніпро, Україна, 49101. ЄДРПОУ 32007740

1.3. Партнер – ТОВ «ТОТАЛ МАРКЕТИНГ ЕДЖЕНСІ»  (надалі – «Виконавець»). Місцезнаходження Виконавця: 04080, м. Київ, вул. Кирилівська, буд. 13Б, офіс 2.  ЄДРПОУ 41346403

1.4. Акція – маркетингова акція під назвою «Геройкам потрібні айфони» (в тексті даних Правил іменується – «Акція»), що проводиться з метою рекламування та збільшення обсягів продажу продукції, яка виробляється та реалізується під торговельними марками Ariel, Lenor, Tide з метою привернення уваги споживачів та стимулювання придбання продукції, що розповсюджується Організатором в рамках його господарської комерційної діяльності. В акції бере участь вся продукція торгівельних марок Ariel, Lenor, Tide, яка є в наявності в мережі (магазинах) «EVA» (далі – Акційна продукція).

1.5. Територія проведення Акції - Акція проводиться на території України, окрім тимчасово окупованої території, на якій органи державної влади України тимчасово не здійснюють свої повноваження (частини Донецької та Луганської областей, Автономна Республіка Крим та місто Севастополь), в мережі (магазинах) «EVA» згідно Адресної програми, де розміщені рекламно-інформаційні матеріали щодо проведення Акції   (далі – «EVA»). Партнер/залучені ними треті особи надсилає (вручає) Заохочення Переможцям  Акції лише в межах Території проведення Акції.

1.6. Строк проведення Акції – період, протягом якого Учасники Акції мають можливість прийняти участь в Акції (зареєструватися), а саме: з 00:01 год. 14.09.2020 року по 23:59 год. 04.10.2020 року включно.

1.7. Стисла інформація про строки проведення Акції, її правила та умови буде доступна: на сайтах mypgworld.com.ua та eva.ua та за номером 0 800 303 700 (графік роботи з 08:00 до 21:00 без вихідних) у період з 14.09.2020 року по 04.10.2020 року включно. Вартість дзвінків згідно тарифам вашого оператора (далі – «гаряча лінія»). Правила Акції розміщуються на сайтах mypgworld.com.ua та eva.ua  (далі – Сайти) у межах строку проведення акції.

1.8. Увага! Ця Акція не є азартною грою, лотереєю, послугою у сфері грального бізнесу чи конкурсом, а ці Правила не є публічною обіцянкою винагороди, чи умовами конкурсу. Придбання продукції, яка виробляється та реалізується під торговельними марками Ariel, Lenor, Tide не вважається сплатою грошових коштів за участь в Акції.

1.9. Правила Акції можуть бути змінені та/або доповнені за вказівкою Організатора протягом усього Строку проведення Акції, а також до моменту вручення всіх Заохочень. Зміна та/або доповнення Правил Акції можливі у випадку їх затвердження Організатором Акції та оприлюднення шляхом розміщення нової редакції Правил на Сайті. Такі зміни та доповнення набувають чинності з моменту їх оприлюднення, якщо інше не буде спеціально визначено безпосередньо змінами/доповненнями до Правил.

1.10. Заохочення Акції можуть бути отримані Учасниками Акції, що здобули право на отримання таких Заохочень Акції, тільки за умови виконання всіх вимог, передбачених цими Правилами.

1.11. Ця Акція дійсна лише для кінцевих споживачів Акційної продукції, що здійснюють її придбання для власного споживання без комерційної мети.

2. Фонд Заохочень Акції

2.1. Фонд Заохочень Акції (надалі – «Заохочення») включає в себе:

 • смартфон Apple Iphone 11 128GB. Загальна кількість Заохочень становить 22 (двадцять дві) одиниці.

Компанія Apple не є організатором, ініціатором, замовником або партнером Акції та не має до даної Акції формального відношення будь-якого іншого роду. Назва заохочення під ТМ відомого, впізнаваного бренду використовується виключно з метою додаткової ідентифікації Заохочення Акції.

2.2. Заохочення та/або їх характеристики визначаються на розсуд Організатора та можуть відрізнятися від зображень на рекламно-інформаційних матеріалах. Заміна Заохочень грошовим еквівалентом або будь-яким іншим благом не допускається. Заохочення обміну та поверненню не підлягають. Організатор, Виконавець, Партнер Акції не несуть гарантійних зобов’язань щодо якості, строку придатності, строку служби Заохочень. Заохочення можуть не відповідати очікуванням Учасників.

2.3. Організатор, Виконавець, Партнер не несуть відповідальності щодо подальшого використання Заохочень Переможцями Акції після отримання таких Заохочень Переможцями, та не відповідають за неможливість Переможців Акції скористатись отриманими Заохоченнями з будь-яких причин, а також за можливі наслідки використання таких Заохочень.

2.4. Кількість Заохочень обмежена та складає визначену цими Правилами кількість. Організатор Акції залишає за собою право збільшити/змінити фонд заохочення Акції, або включити в Акцію додаткові заохочення, не передбачені цими Правилами, шляхом одностороннього внесення відповідних змін до цих Правил.

2.5. Переможець Акції, отримуючи відповідне Заохочення Акції, розуміє, що таке Заохочення є доходом цього Переможця Акції та вважається додатковим благом, що відображається у податковому розрахунку сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь такої фізичної особи, та сум утриманого з них податку, згідно з вимогами діючого законодавства України. Та це може, відповідно, вплинути на умови отримання такою фізичною особою – переможцем Акції державної та соціальної матеріальної допомоги, житлових та інших субсидій або дотацій, пільг, компенсацій тощо. ереможець Акції, при цьому, самостійно приймає рішення про участь в Акції та отримання ним Заохочення та наслідки таких дій. Організатор/Виконавець/Партнер Акції не несуть відповідальності за наслідки отримання Переможцями Акції додаткового блага (доходу) у вигляді Заохочень Акції.

2.6.  На Учасників Акції покладається відповідальність за забезпечення доступності їх електронних адрес та контактних номерів телефонів, які використовувалися при реєстрації в Програмі лояльності EVA МОЗАЇКА для отримання вхідних  повідомлень протягом всього  строку проведення Акції та протягом строку вручення Заохочень.

2.7. Дотримання вимог законодавства щодо оподаткування вартості доходів у результаті отримання Заохочень  за цими Правилами забезпечується Партнером Акції відповідно до вимог законодавства України. 

3. Графік визначення Учасників, які здобувають право на отримання Заохочень

3.1. Виконавець Акції за дорученням Організатора, у відповідності до розділу 3 цих Правил, за допомогою випадкової комп’ютерної вибірки проводить визначення учасників, що здобудуть право на отримання відповідних Заохочень серед Учасників Акції, які виконали всі умови цих Правил. Інформацію про Учасників Акції, які здобули право на отримання Заохочень  можна отримати на відповідній сторінці Сайтів: mypgworld.com.ua та eva.ua Визначення Учасників, які отримали право на отримання Заохочень, відбувається за наступним графіком:

3.1.1. 16:00 год. 27.08.2020 р. проводиться визначення 21 (двадцять одного) Учасника Акції, кожен з яких отримує право на отримання Заохочення №1 та 10 (десять) Учасників Акції кожен з яких отримує право на отримання Заохочення №2 серед Учасників Акції, які зареєструвались на Сайті та виконали умови цих Правил протягом Акційного періоду №1. Такі Учасники Акції здобувають право на отримання 1 (одного) Заохочення №1 або №2. Розподілення Заохочень №1 або Заохочення №2 відбувається за допомогою випадкової комп’ютерної вибірки. Учасник Акції протягом Акційного періоду №1 має право зареєструвати на Сайті необмежено кількість чеків, що збільшує шанси на отримання Заохочень. При цьому, незалежно від кількості зареєстрованих чеків, кожен Учасник Акції має право отримати 1 (одне) Заохочення №1 або №2 за результатами проведення визначення Переможців Акційного періоду №1.

3.1.2. 16:00 год. 17.09.2020 р. проводиться визначення 21 (двадцять одного) Учасника Акції, кожен з яких отримує право на отримання Заохочення №1 та 10 (десять) Учасників Акції кожен з яких отримує право на отримання Заохочення №2 серед Учасників Акції, які зареєструвались на Сайті та виконали умови цих Правил протягом Акційного періоду №2. Такі Учасники Акції здобувають право на отримання 1 (одного) Заохочення №1 або №2. Розподілення Заохочень №1 або Заохочення №2 відбувається за допомогою випадкової комп’ютерної вибірки. Учасник Акції протягом Акційного періоду №2 має право зареєструвати на Сайті необмежено кількість чеків, що збільшує шанси на отримання Заохочень. При цьому, незалежно від кількості зареєстрованих чеків, кожен Учасник Акції має право отримати 1 (одне) Заохочення №1 або №2 за результатами проведення визначення Переможців Акційного періоду №2 .

3.1.3. 16:00 год. 08.10.2020 р. проводиться визначення 21 (двадцять одного) Учасника Акції, кожен з яких отримує право на отримання Заохочення №1 та 10 (десять) Учасників Акції кожен з яких отримує право на отримання Заохочення №2 серед Учасників Акції, які зареєструвались на Сайті та виконали умови цих Правил протягом Акційного періоду №3. Такі Учасники Акції здобувають право на отримання 1 (одного) Заохочення №1 або №2. Розподілення Заохочень №1 або Заохочення №2 відбувається за допомогою випадкової комп’ютерної вибірки. Учасник Акції протягом Акційного періоду №2 має право зареєструвати на Сайті необмежено кількість чеків, що збільшує шанси на отримання Заохочень. При цьому, незалежно від кількості зареєстрованих чеків, кожен Учасник Акції має право отримати 1 (одне) Заохочення №1 або №2 за результатами проведення визначення Переможців Акційного періоду №3.

Крім того, у вищевказаний день проводиться визначення 3 (три) резервних Учасників на отримання 1 (одного) Заохочення, які виконали всі умови участі в Акції, необхідні для отримання  Заохочення, та здобудуть, у порядку черговості визначення резервними Учасниками, право на отримання 1 (одного) Заохочення, у разі відмови основного Учасника, який здобув право на отримання відповідного Заохочення, від отримання такого Заохочення, неможливості вручення такому Учаснику Заохочення, у тому числі згідно п.6.2 Правил

Список Учасників/переможців та резервних Учасників передається у той же день (в день визначення що вказаний вище) Партнеру Акції Виконавцем Акції взаємоприйнятим шляхом (у тому числа, шляхом електронного листування).

3.2. Організатор/Виконавець/Партнер  не компенсують будь-які витрати Учасників, які виникають у зв’язку з участю в Акції чи отриманням Заохочень. Всі Учасники Акції, в тому числі Учасники Акції,  які здобули право на отримання Заохочень самостійно оплачують всі витрати, понесені ними у зв'язку з участю в Акції і отриманням Заохочень.

3.3. Остаточне рішення щодо результатів Акції  приймається Організатором Акції. При цьому рішення Організатора Акції є остаточним і не підлягає оскарженню.

3.4. Організатор/Виконавець/Партнер не несуть відповідальності за достовірність та повноту наданої Учасниками  інформації щодо контактів з ними.

3.5. Після визначення Учасника, який отримав право на отримання  відповідного Заохочення, представник Партнера та/або залучені ним треті сторони  протягом 5-тиробочих днів з дати визначення таких Учасників зв'язується з Учасником за електронною адресою, яку Учасник вказав при реєстрації в Програмі лояльності EVA МОЗАЇКА (відповідно до  контактної інформації переможців Акції наданої Виконавцем Акції)  та просить надати документи, зазначені в п.6.2 цих Правил, Виконавцю на електронну адресу, вказану таким представником.  Якщо у вищевказаний строк такий Учасник не відповідає, він втрачає право на отримання відповідного Заохочення та таке Заохочення переходить до резервних переможців.

3.6. Претензії від Учасників, щодо обов’язків Виконавця в рамках Акції приймаються та розглядаються Виконавцем до 22.10.2020 р. Претензії від Учасників, щодо обов’язків Організатора в рамках Акції, приймаються та розглядаються Організатором до 22.10.2020 р.

3.7. Організатор Акції має право на власний розсуд розпоряджатися Заохоченнями Акції, що не були вручені за результатами Акційних тижнів №1, №2, №3.

3.8. Організатор Акції має право без внесення змін до цих Правил проводити додаткові визначення Переможців, які отримують право на отримання Заохочень, які не були врученні. Про строки проведення додаткових визначень Переможців, перелік заохочень, а також іншу інформацію Організатор Акції повідомляє Учасникам у обраний ним спосіб, при цьому результати таких додаткових визначень Переможців будуть розміщені у вигляді повідомлення на сайті https://mypgworld.com.ua/play-and-win/eva-promo

4. Учасники Акції, їх права та обов'язки:

4.1. Учасниками Акції можуть бути виключно дієздатні громадяни України, які на момент прийняття рішення про участь в Акції набули повної цивільної дієздатності (у зв'язку із досягненням 18 років або згідно з нормами чинного законодавства України), які проживають на території України  та які:

 • є учасниками Програми лояльності «EVA Мозаїка»;

 • придбали Продукцію у строки, вказані у п.1.6. Правил;

 • безумовно погодились із зазначеними Правилами, підтвердили свою участь в ній за відсутністю будь-яких  обмежень щодо участі;

 • належним чином та в повному об’ємі виконали всі умови даних Правил (надалі – «Учасники Акції»).

4.2. Не визнаються Учасниками Акції та не мають права брати в ній участь:

 • працівники Виконавця, Організатора, Партнера та їх близькі родичі (чоловік/дружина, діти, брати/сестри, батьки);

 • працівники будь-яких інших компаній, які беруть участь в підготовці або проведенні Акції та їх близькі родичі (чоловік/дружина, діти, брати/сестри, батьки);

 • іноземці та особи без громадянства;

 • особи, яким на момент заповнення анкети ще не виповнилось 18 років;

 • недієздатні або обмежено дієздатні особи;

 • особи, які втратили і/або були позбавлені статусу Учасника відповідно до умов цих Правил або норм діючого законодавства України.

4.3. Учасники мають права і несуть обов'язки, встановлені чинним законодавством України, а також цими Правилами.

4.4. Учасник під час участі у Акції зобов’язується:

 • дотримуватися вимог цих Правил та норм чинного законодавства України;

 • вказувати повну, коректну та достовірну інформацію, що вимагається цими Правилами у відповідних випадках;

 • свідомо не завдавати незручностей та нечинити перешкод іншим Учасникам;

 • не чинити дій, що ставлять під сумнів правомірність його участі та участі інших Учасників в Акції;

 • зберігати чек, що підтверджує придбання Акційної продукції до 18.10.2020 року включно та надати на вимогу Виконавця та/або Партнера та/або Організатора чек для додаткової перевірки на дотримання вимог Правил.

4.5. Беручи участь в Акції, Учасник тим самим підтверджує своє ознайомлення з цими Правилами та повну й безумовну згоду з ними, а також надає згоду Виконавцю, Партнеру та Організатору на збір та обробку своїх персональних даних для цілей, зазначених в цих Правилах. Підтвердженням згоди на участь в Акції, згоди з Правилами та згоди на збір та обробку своїх персональних даних для цілей, зазначених в цих Правилах є здійснення Учасником реєстрації на Сайті.

4.6. Учасник, що не погоджується з умовами цих Правил, втрачає право на участь у Акції та право на отримання Заохочень Акції.

4.7. Учасники Акції повинні мати паспорт громадянина України й, за наявності, реєстраційний номер облікової картки платника податків, та бути готовими надати копії даних документів на вимогу Виконавця. Крім того, для ідентифікації необхідно мати номер мобільного телефону українського GSM-оператора та електронну пошту, які використовуються для реєстрації/участі в Акції згідно цих Правил.

4.8. Організатор Акції залишає за собою право відсторонити від участі в Акції Учасників Акції, які порушили  п.4.4. цих  правил. Крім того, порушення п.4.4. цих Правил є підставою для позбавлення права такого Учасника Акції на отримання Заохочення.

4.9. Надання Учасником Акції недостовірних/некоректних даних для участі у Акції, в тому числі щодо засобів зв’язку та/або будь-яких інших даних є підставою для позбавлення права такого Учасника Акції на отримання Заохочення.

5. Порядок участі в Акції

5.1. Для участі в Акції, особи які відповідають вимогам розділу 4 даних Правил та мають бажання взяти участь у Акції, впродовж Строку проведення Акції мають здійснити наступні дії в наступній послідовності:

5.1.1. Придбати у мережі «EVA» (на території проведення Акції) будь-яку продукцію ТМ Ariel, Tide або Lenor в будь-якій комбінації на суму від 149,00 грн. з ПДВ та більше в одному чеку, використовуючи авторизацію на касі магазині як учасника Програми лояльності «EVA Мозаїка».

В акції бере участь вся продукція перелічених торгівельних марок, яка є в наявності в мережі (магазинах) «EVA».

5.1.2. Кожен Учасник Акції може здійснювати необмежену кількість покупок Акційної продукції але в кожному визначенні, відповідно до п.3.1. цих Правил, одна бере покупка Акційної продукції участь в Акції тільки  1 (один) раз.

5.1.3. Зберегти Чек до 19.10.2020 р. включно та надати на вимогу Партнера Акції, відповідно до п.6.2. цих Правил.

5.3. Здійснюючи покупку продукції ТМ Ariel, Tide або Lenor у порядку, передбаченому п. 5.1.1 даних Правил, Учасник фактом такої покупки, заявляє те, що він повністю відповідає умовам п. 4.1 цих Правил і не відноситься до вказаних у п. 4.2 Правил осіб, які не можуть бути Учасниками Акції, а також повністю і безумовно погоджується з цими Правилами та зобов'язується неухильно їх виконувати.

5.4. Визначення Учасників, що отримали право на отримання Заохоченнь Акції проводиться відповідно до п.3.1. цих Правил.

6. Порядок та строки отримання Заохочень

6.1. Порядок та строки отримання Заохочень.

6.1.1. Партнер Акції надсилає Учасникам Заохочення через Нову Пошту/ Укрпошту/служби кур’єрської доставки  (за вибором Партнера) протягом 5 (п’яти) робочих днів від дати надання документів, вказаних у п. 6.2. цих Правил, та виконання інших дій, вказаних у п. 6.2 цих Правил.  Учасники отримують Заохочення  у відділенні Укрпошти/ Нової Пошти /служби кур’єрської доставки, що обслуговує адресу, повідомлену Учасником Виконавцю за пред’явленням документів, що засвідчують особу і відповідно до умов Укрпошти/ Нової Пошти /служби кур’єрської доставки.

УВАГА! Організатор/Партнер мають право в односторонньому порядку збільшити строк вручення Учасникам Заохочень, у такому випадку строк вручення повідомляється відповідному Учаснику усно або письмово.

6.2. Учасник, який отримав право на отримання Заохочення, для його отримання повинен протягом 3 (трьох) календарних днів з моменту отримання повідомлення про перемогу в Акції (якщо інше додатково не буде узгоджене з представником Партнера та підтверджене таким представником) направити Партнеру Акції електронною поштою або в інший спосіб погоджений з Партнером наступні документи/інформацію:

 • фото Чеку відповідно до умов, погоджених із Партнером, та вимогам, вказаним в цьому пункті Правил;

 • скан-копію власного паспорту громадянина України (1, 2, 3, 4, сторінка з реєстрацією) або скан-копію ID-картки та витягу з Єдиного державного демографічного реєстру;

 • скан-копію власної довідки про присвоєння ідентифікаційного податкового номеру, у разі наявності,

 • інші документи/інформацію за необхідності, зокрема, але не обмежуючись, згоди на проведення фото/відео зйомки в рамках Акції та вручення Заохочень;

Зазначені копії документів повинні бути зроблені таким чином, щоб усі дані були чітко відображеними та розбірливими для читання, при цьому вищезазначені копії документів не підлягають поверненню Учасникам, з чим вони безумовно погоджуються фактом їхньої участі в Акції. Чек підтверджує придбання Акційної продукції в значенні цих Правил, якщо він відповідає наведеним нижче умовам:

a)    Чек є справжнім, тобто наданим мережою «EVA», реквізити якої написані на ньому, та не є підробленим або фальшивим;

б)    Чек не є пошкодженим, тобто він не викликає будь-яких сумнівів щодо свого змісту чи справжності, й, зокрема, Чек не є розрізаним, відрізаним, порваним, розмитим, нечітким та не є поєднанням двох різних чеків;

в)    список покупок у чеку містить торгівельні марки, яки дозволяють зробити висновок, що придбання стосується Акційної продукції;

г)  придбання Акційної продукції здійснено у строк  проведення Акції та відповідно до умов вказаних в п.5.1.1.цих Правил;

д)  дані про реєстрацію чеку міститься на офіційному веб-порталі ДФС у відкритій частині Електронного кабінету https://cabinet.sfs.gov.ua/cashregs/check

У випадку, якщо Чек не відповідає всім вищевказаним умовам, Організатор/Виконавець матиме право виключити учасника з Акції, позбавити його/її Заохочення.

6.3. При відмові Учасника, який отримав право на отримання Заохочення вчинити зазначені в п. 6.2. Правил, дії, Партнер/Організатор залишають за собою право відмовити у видачі Заохочення.

6.4. У разі, якщо документи, пред'явлені Учасником, викликають сумнів в їх достовірності і автентичності, Партнер/ Виконавець/ Організатор залишає за собою право провести перевірку на предмет їх відповідності встановленим вимогам, і до отримання її результатів відповідне Заохочення не видавати.

6.5. У разі встановлення Виконавцем/Організатором факту подання недійсних і/або недостовірних документів, відомостей та інформації, а так само в разі недотримання умов проведення Акції, Заохочення не видається.

6.6.  Право на отримання у Учасника не виникає, а раніше виникле у такого Учасника право на отримання Заохочення припиняється при настанні наступних обставин:

 • учасник відмовився від отримання Заохочення та або не надав у вищевказані строки документи/інформацію, що вказані в п. 6.2. цих Правил; 

 • в інших випадках, передбачених даними Правилами.

6.7. Організатор/Виконавець/Партнер не несуть відповідальності за роботу операторів інтернет та мобільного зв’язку, будь-які помилки інтернет та мобільного зв’язку, внаслідок яких Учасника не було повідомлено та/або було несвоєчасно повідомлено про те, що він був визначений як Учасник, який отримав право одержати одне із Заохочень, а також у разі надання неточної або недостовірної інформації щодо контактних  даних такого Учасника, адреси електронної пошти тощо, та у разі настання обставин непереборної сили;

6.8. Учасник, який здобув право на отримання Заохочення, не може передавати своє право отримати  таке Заохочення третім особам, у спадщину чи за договором дарування третім особам.

6.9. Організатор/Виконавець/Партнер Акції не несуть відповідальності за неможливість реєстрації на Сайті Акції з технічних причин, незалежних від Організатора/Замовника/Партнера Акції, в тому числі через несправність техніки або не функціонування провайдерів інтернет-послуг.

6.10. Організатор/Виконавець/Партнер Акції не несуть відповідальності за збереження цілісності Заохочень при здійсненні їх доставки службою доставки на адресу Учасника, що здобув право на його отримання. Доставка Заохочень здійснюється відповідно до правил та тарифів, встановлених  відповідною службою доставки та оплачується Партнером Акції за замовленням Організатора. Зберігання Заохочень у відділенні служби доставки здійснюється відповідно до правил відповідної служби доставки.

6.11. Організатор/Виконавець/Партнер Акції не беруть на себе відповідальності у відношенні будь-яких суперечок стосовно Заохочень Акції (в тому числі щодо права на їх отримання). Організатор/Виконавець/Партнер Акції не вступають в будь-які спори стосовно визнання будь-яких осіб Переможцями Акції та/або в будь-які спори щодо одержання Заохочень Акції. У будь-якому разі остаточне рішення стосовно спорів та суперечок приймає Організатор Акції, таке рішення оскарженню не підлягає.

6.12. Організатор/Виконавець/Партнер Акції та залучені ними треті особи не несуть відповідальності у разі настання форс-мажорних обставин, таких як стихійні лиха, пожежа, повінь, військові дії будь-якого характеру, блокади, суттєві зміни у законодавстві, що діють на території проведення Акції, інші непідконтрольні їм обставини..

6.13. У випадку недостовірності, неповноти наданої Учасником / Переможцем інформації Організатор/Виконавець/Партнер Акції не несуть відповідальності щодо несповіщення Учасника / переможця про право отримання Заохочення, перемогу в Акції.

7. Обмеження

7.1. Поштові адреси, номери телефонів, IP-адреси, та інші дані Учасників, в діях яких було виявлено ознаки зловживань чи шахрайства (використання будь-яких прийомів або програмного забезпечення, які поставлять такого Учасника у більш вигідні умови у порівнянні з іншими Учасниками, не представлення на вимогу Замовника/Виконавця/Партнера чеку та інше) не допускаються до подальшої участі в цій Акції. Рішення про недопущення до подальшої участі в Акції Учасників Акції приймається самостійно Організатором Акції і оскарженню не підлягає. Учасники, які були недопущені до подальшої участі в Акції незалежно від моменту недопущення їх до такої участі в Акції (до чи після набуття ними права на отримання Заохочень), втрачають право на одержання будь-яких Заохочень, не одержаних на момент недопущення Учасника до подальшої участі в Акції, і при цьому не мають право на одержання жодних компенсацій.

7.2. Організатор/Виконавець/Партнер Акції не несуть відповідальності:

7.2.1. За некоректне відображення сторінок Сайту на персональних комп’ютерах, планшетних комп’ютерах та мобільних пристроях:

 • експлуатація яких не має офіційної підтримки виробника на Території проведення Акції,  і відбувається на вільний розсуд користувачів;

 • горизонтальна роздільна здатність екранів яких менше 576 пікселів

 • які не оновлені до мінімально необхідних версій або не підтримують роботу веб-браузерів, зазначених Internet Explorer не нижче версії 11, Firefox не нижче версії 58, Chrome не нижче версії 64, Safari не нижче версії 11, iOS Safari не нижче версії 11.2, Chrome for Android не нижче версії 64,

 • які працюють за допомогою операційних систем, експлуатація яких не має офіційної підтримки виробника на Території проведення Акції, і відбувається на вільний розсуд користувачів.

7.2.2. У разі надходження звернень до технічної підтримки шляхом натискання на кнопку «Зворотний зв’язок» на Сайті, зміст яких викладено у будь-якій формі про некоректне відображення або некоректну роботу Сайту і містить знімки екранів, які було змінено за допомогою вбудованого інструмента налагодження веб-браузера або шляхом монтажу графічних зображень, або у будь який інший спосіб.

7.2.3. За коректність та безперебійність Інтернет-з’єднання, що забезпечується постачальником таких послуг.

7.2.4. За технічні помилки та/або збої у роботі Сайту, хостингу, що сталися з вини операторів мобільного зв’язку та/або внаслідок низької якості та/або переривання з’єднання мобільного зв’язку та/або внаслідок такого рівня мобільного зв’язку, що не може забезпечити якісне та безперебійне відображення Сайту

7.2.5. У випадку потрапляння електронних листів в папку «Спам», що унеможливило вчасне одержання Учасником Акції повідомлення, надсилання вчасної відповіді та/або спричинило будь-які інші складності у встановленні комунікації.

7.3. Учасник Акції самостійно несе відповідальність за точність зазначення даних під час його реєстрації в Програмі лояльності EVA МОЗАЇКА.

8. Додаткові умови Акції.

8.1. Заохочення  можуть бути отримані Учасниками  лише на умовах цих Правил.

8.2. Заохочення обміну та поверненню не підлягають. Організатор/Виконавець/Партнер не несуть відповідальності, стосовно використання Учасниками Заохочень, після їх одержання Учасниками.

8.3. Відповідно до вимог статті 634 Цивільного Кодексу України до договорів приєднання, а саме можливості укладання такого договору лише шляхом приєднання однієї сторони до запропонованого договору, своєю участю в Акції всі Учасники погоджуються з умовами цих Правил та зобов’язуються їх виконувати.

8.4. Усі результати Акції остаточні й оскарженню не підлягають.

8.5. Для організації та проведення Акції, а також для здійснення контролю за перебігом Акції Організатор/Виконавець/Партнер має право залучати будь-яких третіх осіб. Організатор/Виконавець/Партнер не несуть відповідальності за якість послуг, банківських установ, операторів поштового, кур’єрського/електронного та телефонного зв’язку, а також операторів та інших служб транспортування/перевезення, що залучені в рамках Акції.

8.6. Вартість користування мережею Інтернет/мобільним зв’язком, що здійснюється Учасником з метою участі в Акції, оплачується Учасником самостійно за власний рахунок.

8.7. Організатор/Виконавець/Партнер не несуть відповідальності за неможливість вчинення передбачених цими Правилами дій, спрямованих на реалізацію Акції через продовження або посилення обмежувальних заходів, введених рішеннями органів державної влади та/або місцевого самоврядування, у тому числі, тих, що спрямовані на боротьбу з епідеміями, пандеміями, тощо. У цьому випадку Організатор може прийняти рішення про відтермінування Акції або зміну її умов, повідомивши про це Учасників Акції у порядку, передбаченому цими Правилами.

8.8. У випадку виникнення ситуації, що припускає неоднозначне тлумачення цих Правил, будь-яких спірних питань та/або питань, не врегульованих цими Правилами, остаточне рішення приймається Організатором.

9. Персональні дані

9.1.На виконання умов Закону України «Про захист персональних даних» (далі – «Закон») Учасникам повідомляється:

9.1.1.Володільцем персональних даних Учасників  є Виконавець;

9.1.2.Персональні дані Учасників обробляються з метою забезпечення участі в цій Акції, маркетингових відносин, рекламних відносин, податкових відносин та відносин у сфері бухгалтерського обліку, а також для можливості отримання Учасниками Акції відповідних Заохочень;

9.1.3. з метою обробки персональних даних, яка вказана у п. 9.1.2. цих Правил, обробляються ім’я, прізвище, по батькові, контактний номер телефону, адреса електронної пошти, адреса реєстрації;

9.1.4. з персональними даними будуть вчинятися наступні дії: збирання, накопичення, зберігання, адаптування, зміна, поновлення, використання і поширення (розповсюдження, реалізація, передача), знеособлення, знищення персональних даних, реєстрація у тому числі з використанням інформаційних (автоматизованих) систем;

9.1.5. Розпорядником персональних даних Учасників є Організатор та Партнер, йому надаються всі права та покладаються всі обов’язки, які передбачені Законом;

9.1.6. ерсональні дані Учасників  без отримання від них окремої згоди та/або повідомлення, можуть бути передані третім особам, залученим в рамках проведення Акції з метою, яка вказана у п. 9.1.2. цих Правил.

9.1.7. персональні дані Учасників  будуть оброблятися з моменту їх отримання та у межах Строку проведення Акції та протягом періоду необхідного для отримання Заохочень. Персональні дані  Учасників будуть зберігатися протягом терміну, який передбачено законодавством України для виконання мети, яка вказана у п. 9.1.2. цих Правих, після чого вони будуть знищені у зв’язку із закінченням строку зберігання персональних даних;

9.1.8. Учасники  можуть відкликати згоду на обробку персональних даних, надіславши володільцю персональних даних письмовий запит на адресу, яка вказана у цих Правилах та на Сайті, але при цьому вони втратять право на участь в Акції/отримання Заохочень;

9.1.9. Учасники,

які отримали право одержати Заохочення, володіють всіма правами передбаченими статтею 8  Закону України «Про захист персональних даних».

9.1.10. Беручи участь в Акції, кожен

Учасник тим самим підтверджує свою згоду на безкоштовне використання наданої інформації, його особистих даних Організатором, з маркетинговою та/чи будь-якою іншою метою методами, що не порушують чинне законодавство України (в т.ч. шляхом передачі третім особам), зокрема, на безоплатне використання його імені, прізвища, про нього з рекламною/маркетинговою метою, в т.ч. право публікації (в т.ч. його імені та фотографії) в засобах масової інформації, будь-яких друкованих, аудіо та відеоматеріалах, інтерв'ю зі ЗМІ, а також для надсилання інформації на адреси, вказані Учасником при участі в Акції, повідомлень (в т.ч. рекламного характеру) тощо, без будь-яких обмежень за територією, часом та способом використання, і таке використання жодним чином не відшкодовуватиметься Організатором та/або будь-якою третьою особою.

9.1.11. Організатор залишає за собою право використовувати номери мобільних телефонів/електронні пошти Учасників, які будуть зібрані за час проведення Акції у власних маркетингових цілях без отримання додаткової згоди Учасників. Також, беручи участь у Акції, кожен Учасник дає згоду на отримання SMS-повідомлень на номер його мобільного телефону, а також на електронну пошту вказану при реєстрації на Сайті новин та інших інформаційних/рекламних повідомлень від Організатора у майбутньому.

9.2. Беручи участь в Акції, кожен Учасник / Переможець свідчить і підтверджує, що він ознайомлений і повністю згоден з цими Правилами, буде їх дотримуватися, що він ознайомлений з правами, які стосуються його персональних даних, а також з тим, що його добровільно надані персональні дані є згодою на їх обробку відповідно до розділу цих Правил.